En håndballens hederskvinne har gått bort – Bergen

En håndballens hederskvinne har gått bort

Vi har klippet teksten nedenfor fra Fana ILs nettside hvor Kari hadde sitt hovedvirke:

Det var med stor sorg at vi mottok det triste budskapet om at Kari Vik gikk bort 26.mai, kun 54 år gammel. Kari var en sann håndballvenn, og hadde et bredt og varmt engasjement for alle. Gjennom sitt virke i Fana IL var hun både trener, lagleder, engasjert i foreldreråd, stilte alltid opp med et smil om munnen når det var snakk om dugnad og sosiale sammenkomster, og en uvurderlig ressurs når vi samlet håndballgruppen på midten av 2000-tallet. Fra 2008 ble Kari valgt til å sitte i NHF Region Vest sitt arrangementsutvalg, og her gjorde hun en formidabel innsats. Våre tanker går til familien, venner og alle håndballvennene som Kari satte så høyt. Kari Vik vil bli dypt savnet, men hennes væremåte og innstilling vil inspirere og leve videre i oss alle.

Fana ILs sitt verdigrunnlag er glede, fellesskap, trygghet og handlekraft. Sammen med Norges Håndballforbund sine kjerneverdier som er begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play – beskriver dette Kari Vik som person. Omsorgsfull, raus, positiv og alltid løsningsorientert. «Dette klarer vi» sa Kari alltid, og bedre kunne det ikke sies.

Da Fana IL Håndballgruppen startet prosessen i 2002 med å bygge opp klubben både på det sportslige og det sosiale planet var Kari Vik en uvurderlig ressurs. Hun var trener, oppkvinne, lagleder, foreldrekontakt og sosialt unikum rundt Henriette og 90-generasjonen. Så da vi skulle samle håndballgruppen til en klubb, ja, da var Kari Vik kanskje den viktigste støttespilleren jeg hadde gleden av å jobbe med. Det sosiale engasjementet favnet om alle, og ideene vi hadde var mange. Spesielt husker vi flere kombinerte håndball – og karaoke kvelder i Slåtthaughallen, flotte turer til håndballfestivalen på Stord, og ikke minst den fantastiske turen vi hadde til Danmark i 2005. For meg står de opplevelsene vi sammen opplevde med jentene og foreldrene på denne turen som mitt kanskje fremste håndballminne. Det var 9 fantastiske dager, som gikk så altfor raskt, og Kari var et midtpunkt både i planleggingen, i gjennomføringen og alle de sprø påfunnene vi hadde på det sosiale på turen. At Kari og Sigbjørn gav alle jentene og vi som var med på turen en cd med både bilder og video like etterpå, forteller bare mye om hvilket fantastisk menneske Kari var. Turen til Danmark 2005 var noe ingen av oss som var med vil få oppleve igjen, det kan bare ikke bli like bra!

Da damelaget endelig slo igjennom og først rykket opp fra 4 til 3.divisjon, og senere fra 3 til 2.divisjon var Kari den første til å gi en gratulasjonsklem. Hun fulgte alltid med, og var raus med å gratulere hver gang det gikk bra. Derfor var det så riktig at Kari fikk være ringside som arrangør av NM sluttspillet for J14 i 2010, da Fana IL Håndballgruppen for aller første gang ble Norgesmestere. Og ja, Kari var den første som kom og gav en gratulasjonsklem også da!

Formelt ble arrangementsutvalget til NHF Region Vest oppnevnt i desember 2008, og her var Kari med fra starten av sammen med Arne Haugervaag (leder), og Torleif Scheie. Likevel er det riktig å si at Euro 08 (januar) var oppstarten for Karis deltakelse i forbindelse med NHF Region Vest sine arrangement, da hun var en viktig medarbeider i gruppen som hadde arrangementsstøtte (de som hadde ansvaret for alle salgsboder, VIP etc.). Forberedelsene til dette begynte med håndballgallean høsten 2007, og en landskamp Norge – Sverige før EM begynte.

Sammen med sine venner i arrangementsutvalget bidro Kari til å arrangere flere flotte håndballarrangement til glede for alle oss i og utenfor håndballfamilien. Et nærmest prikkfritt Veteran NM, et flott Postenserie sluttspill, flere flotte håndballgallaer og landskamper, og ikke minst høydepunktet for oss alle som setter sann idrettsglede høyt – Landsturneringen høsten 2010. Her stilte vi opp og bidro, og sammen med turen til Danmark er dette et håndballminne jeg aldri vil glemme. Den genuine gleden Kari fikk oppleve sammen med alle involverte rundt dette arrangementet ble et minne for livet, og det store engasjementet hun har vist for håndball for psykisk utviklingshemmede i etterkant fortjener at vi alle støtter oppom det.

Derfor vil vi ydmykt følge oppfordringen fra familien om å hedre minnet til Kari Vik ved å støtte oppunder NHF Region Vest sitt prosjekt for håndball for psykisk utviklingshemmede.

Våre tanker går til Henriette, Torbjørn og Sigbjørn, og resten av familien og hennes mange nære venner. Kari Vik var et fantastisk menneske som vil bli dypt savnet. Hennes vesen, væremåte og fremferd vil inspirere og motivere den innsats vi alle skal legge ned på det frivillige planet fremover.

Vi takker Kari for den fantastiske innsatsen hun la ned for håndballen både i Fana IL og for NHF Region Vest, og lyser fred over hennes minne.

For Fana IL Håndballgruppen
Erik Kubon Halvorsen