Sparebanken Vest forlenger avtalen med FyllingenBergen med 3 år – Bergen

Sparebanken Vest forlenger avtalen med FyllingenBergen med 3 år

Sparebanken Vest har vært en trofast samarbeidspartner til FyllingenBergen gjennom mange år. Klubben er godt fornøyd med ny forlenget avtale og ser frem til et fortsatt godt samarbeide med Sparebanken Vest.

Banksjef Magne Lien (bilde) sier dette om bakgrunn for ny avtale:

 ”Vi har hatt et godt samarbeid med FyllingenBergen over flere år og hadde som intensjon å videreføre samarbeidet.

 Klubben har ”levert” sportslig over tid og fremlegger nye ambisjoner for å være godt synlig på topp nivå videre.

Det har vært vårt inntrykk at klubben drives godt administrativt og ikke minst av mange ildsjeler.

Klubben har gitt muligheter for lokale håndballtalenter og fremstår med god lokal profil.

De har ”fremdyrket” flere gode toppspillere til landslagsnivå på flere aldersnivå og som er blitt forbilder for de yngre.

Vi registrerer økende oppslutning fra befolkningen lokalt i Fyllingsdalen og fra bergensere generelt, og det prøves hele tiden på å utvikle kamparrangementene for å øke interessen.

De har også gitt tilbud til unge lokale talenter til å ta del i den trenerkompetansen som klubben besitter.

Vi har stor tro på klubbens videre arbeid, og ser frem til det videre samarbeid som ”medspiller” .