FyllingenBergen er tildelt eliteserielisens i første runde – Bergen

FyllingenBergen er tildelt eliteserielisens i første runde

I likhet med tidligere år har Forbundsstyret vedtatt en delt tildelingsprosess.

I første tildelingsrunde vil de klubber som kommer inn under kravene til ”Lisens uten anmerkninger” og som har sendt inn de påkrevde vedlegg tildeles sin Eliteserielisens.

Økonomi er fortsatt et bærende element i Eliteserielisensordningen, og det eneste området som isolert sett kan påvirke lisensstatusen. Den økonomiske situasjonen, sett klubbene under ett er i en positiv utvikling i forhold til i fjoråret, men det er store variasjoner både målt i omsetning, resultat og egenkapital mellom klubbene.

FyllingenBergen er stolt over å være blant klubbene som får tildeling i første runde uten anmerkninger.