FB talent – Bergen

FB talent

FyllingenBergen ønsker å styrke tilbudet for våre fremste spillere i alderen 15-16 år gjennom ukentlige treninger og oppfølging, i samarbeid med resten av våre klubber i Bergensregionen.

Sist uke gikk det ut mail til alle klubbene med spillere født i årgangen 98-99. Tanken er å løfte kvaliteten i treningen for en gruppe med spillere i denne alderen. Disse vil få muligheten til å trene sammen en gang i uken med fokus på individuell teknisk, taktisk- og fysisk utvikling.

FyllingenBergen arbeider med å innføre en plan i vår klubb for hvordan vi skal i fremtiden skal jobbe for å sikre rekruttering av spillere til elitenivået. Vi ønsker selvsagt at vårt elitelag skal bestå av flest mulig lokale spillere fra vår egen breddeklubb, og resten av klubbene rundt oss. Med en slik målsetting er vi sikre på at det er nødvendig med en god struktur og et godt samarbeid med alle våre klubber. Vi er også opptatt av å høyne interessen på alt som gjøres på guttesiden. Det er ikke bare viktig for oss å ivareta kun de beste, men vi tror med riktig profil på arbeidet vil vi kunne beholde flere spillere enda lengre, som vil komme alle klubbene og håndballen til gode i årene fremover.

Gruppen vil trene parallelt med elitelaget vårt på onsdager. Etterhvert er tanken også at noen av spillerne kan være aktuelle for å hospitere opp på eliteøktene når tiden er inne for det.

Vi vil starte opp med denne gruppen som et forsøksprosjekt denne sesongen. Vi håper på god oppslutning fra alle våre klubber og i løpet av denne uken vil samtlige klubbtrenere bli kontaktet av oss for videre dialog rundt aktuelle spillere. Det er viktig for oss at samarbeidet blir godt og at de respektive klubbers trenere er sentrale i utvelgelsen av gruppen. Vi håper også at dette prosjektet skal bli nyttig for mange av disse trenerne i å kunne skape et godt forum for diskusjon og utvikling videre.

Vi ser frem til et spennende prosjekt i tett samarbeid med alle klubbene i Bergensområdet.