Fyllingen og Kirkens SOS – Bergen

Fyllingen og Kirkens SOS

Hver sesong ønsker vi å bruke våre spillere som gode forbilder i et samfunnsnyttig prosjekt. For sesongen 2016/17 har vi valgt å ha fokus på Kirkens SOS som også vises på vår spillerdrakt.

Vårt engasjement i forhold til Kirkens SOS vil få sitt hovedfokus søndag 5 februar på arrangementet Mål med Mening i forkant av eliteseriekampen mot Halden. Her vil Kirkens SOS få anledning til å formidle det viktige arbeidet de gjør i tillegg til andre foredragsholdere.

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Daglig besvarer de nær 500 henvendelser fra mennesker som trenger noen å snakke eller skrive med. De tror alle kan oppleve tap i livet som er alvorlige og som man trenger å snakke om.

Kirkens SOS er en selvmordsforebyggende tjeneste som ønsker å fremme livsmot og håp i møte med mennesker i følelsesmessige og eksistensielle kriser. De har betydelig kompetanse innen sitt fagfelt og vet at deres tilstedeværelse redder liv.

  • Kirkens SOS mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år og besvarer nærmere 200 000 av dem.
  • Kirkens SOS har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat. De er tilgjengelige døgnet rundt hele året.
  • Alle som tar imot henvendelser på telefon, på melding og  chat er frivillige medarbeidere.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og 40 ansatte.
  • Kirkens SOS omfatter 12 sentre, samt landssekretariatet i Oslo.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengige av gaver for å opprettholde dagens omfang av virksomheten.