Årsmøte alliansen – Bergen

Årsmøte alliansen

Alliansen i Fyllingen IL innkaller til årsmøte onsdag 29. mars.

Fyllingen IL (allianseidrettslaget)

Innkaller til årsmøte onsdag 29.03

Kl. 18.00 i Fyllingen Klubbhus

Saker i h.h.t. lagets lover

Forslag må være innsendt 14 dager

før møtet

Styret