12. Liv i havet – Bergen

12. Liv i havet


Bergen er en av verdens vakreste kystbyer og dette vil vi jobbe for å opprettholde. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi lyst å fremme vår stolthet over kysten vår. 
Havet er en av våre aller viktigste ressurser som vi må bidra til å ivareta, vi har et klart standpunkt at vi skal støtte oppunder tiltaket som fokuserer på rent hav.

Vi har sammen med Lerøy en strategi om å bidra, synliggjøre med hele vår organisasjon de tiltakene som gjøres mot kysten. Hold Norge Rent er en kampanje vi stiller oss bak og bidrar på hvert eneste år. 
Vi har ønske om å bidra til flere tiltak med fokus på livet i havet.