Prosjekt: Mini–guttene – Bergen

Prosjekt: Mini–guttene

Bergen Håndball leter nå etter de aller første mini-guttene. Bli kjent med hva mini-guttene er, hva det innebærer og hva formålet er med prosjektet!

Mini-guttene er i samarbeid med Sparebanken Vest

Hva er Mini-guttene?

Basert på søknad blir 12 gutter fra hele Vestland fylke plukket ut til å være maskoter for Bergen Håndball. Håndballspillende gutter i alderen 8-10 år kan søke. I søknadene skriver de om hvor mye håndball betyr for dem, hvordan de ser opp til sine forbilder, men også om det å kunne dele denne opplevelsen med lagkameratene sine. De vil lære av de beste for å bli bedre.

Hva innebærer det å være en del av Mini-guttene?

Gjennom året får alle mini-guttene være med på et kickoff og en spillersamling, i tillegg til å være maskot på en kamp. Det største er likevel å få besøk av den spilleren som er mentor for mini-guttene på en trening hjemme med guttenes egen klubb. Samt skal spilleren også delta på minimum en kamp i sesongen. Spillere som blir trukket ut til mini-guttene får også sesongkort til hele laget sitt på alle Bergen Håndball sine kamper.

Formålet med Mini-guttene…

Gjennom dette prosjektet ønsker Bergen Håndball og partnere å bidra til økt oppmerksomhet om hva barneidretten tilbyr, og den viktige jobben som alle ildsjelene i støtteapparatet gjør. Vi ønsker å vise gleden og alt det positive som er forbundet med lagspill, og ikke minst håper vi å motivere unge gutter til å fortsette å ha det gøy med håndball.