Årsmøte er gjennomført – Bergen

Årsmøte er gjennomført

Onsdag 20.mars 2024 ble Bergen Håndballs årsmøte gjennomført. Her er en liten oppsummering av årsmøtet.

Daglig leder åpnet årsmøtet ved å godkjenne de stemmeberettigete. Deretter ble Nina Britt Kramer valgt som dirigent, og geleidet årsmøtet gjennom kveldens sakliste. Kramer presenterte årsmeldinger, regnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens rapport, organisasjonsplan, samt budsjett for 2024.

Dette er klubbens tall i hovedtrekk for 2023:
– Sum driftsinntekter: 8 770 232kroner
– Sum driftskostnader: 7 695 196 kroner
– Årsresultat: 1 098 388 kroner
– Sum egenkapital: 1 868 159 kroner

Det var ingen innmeldte saker. Medlemsavgift endres ikke, og fortsetter derfor med 100 kr.

Valgkomiteens innstilling ble støttet av årsmøtet, og dermed blir styret seende slik ut:

Leder: Nina Britt Kramer

Nestleder: Jarle Sørlie

Medlem: Andre Angelskår

Medlem: Stian Borgenhaug

Medlem: Espen Karlsen

Medlem (ny): Rune Søvdsnes

Medlem (ny): Yvonne Kvamme Borgum

Kontrollkomiteen vil fortsatt bestå av Mona Biering, Erlend Aam og Lars Riis Ellingsen

Valgkomiteen for neste periode er:
Bente Hartvedt Ringstad, Eirik Hesthamar, varamedlem: Jon Heldal