Sartor & Drange – Bergen

Sartor & Drange har oppstått i 2021 ved fusjon av dei tradisjonsrike verksemdene Drange Maskin og Sartor Maskin.   Dei fusjonerte selskapa har historie tilbake til 80-talet og er bygd stein på stein av aktive eigarar og dyktige tilsette.  Med sunn og solid vekst er vi blitt ein betydeleg aktør i bergensregionen med ca 180 egne tilsette, i tillegg til eit stort tal innleigde og underentreprenørar.Vi er etablert med kontor, verksted og lager i Industriparken på Søre Straume.Kjerneaktiviteten vår er grunnarbeid, og våre tilsette består i hovudsak av lokale fagarbeidarar leia av prosjekt- og anleggsleiarar med både solid teoretisk og praktisk kompetanseVi har gjennom åra utvikla verksemda mykje og har opparbeidd god kompetanse på gjennomføring av bygge- og anleggsoppdrag.


Vi kan derfor ta på oss eit breidt spekter av oppdrag frå ordinære bustadtomter til kompliserte hovud- og totalentreprisar.