Skadealliansen – Bergen

Skadealliansen kom inn som samarbeidspartner før sesongen 2020/2021. Skadealliansen har en bred kompetanse, de jobber med skadebegrensning, våtromskontroll, eiendomsdrift, renhold og utfører bygg & anleggsarbeid.

Du kan lese alt om skadealliansen her.