Lørdag 2.Oktober:

Storsamling i klubbforum – Åsane Arena

Idrettslaget Bergen Håndball ønsker å invitere alle klubbene i Bergen og omegn for en større samling hvor tema er rekruttering. Det er et program vi håper skal engasjere og inspirere alle våre i klubber i dette arbeidet. Med blant annet kanskje Norges største Håndballprofil på programmet borger det for en spennende ettermiddag i Åsane Arena. Bjarte Myrhol brenner for aktiviteten til barn og unge og vi gleder oss over at han tar seg tid til å bidra sammen med oss. 

Vi vil veldig gjerne at klubbene stiller med sine politiske ressurser og eventuelle ansatte til denne samlingen i Åsane Arena som avholdes lørdag 2.oktober.

Agenda for dagen:

15:30 – 16:00 Middag, Åsane Arena

16:00 – 17:00 Inspirasjonsforedrag v/ Bjarte Myrhol 

17:15 – 17:45 Bjørnar presenterer ballsidighet 

18:00 – 18:30 Diskusjon mellom klubbene på egne rekrutteringsstrategier  
18:30 – 18:45 Bergen Håndball presenterer de neste aktiviteteneMandag 30 august 2021 har vi invitert 13 av de største klubbene i Bergen og omegn til oppstartsmøte på Scandic City Bergen. Ambisjonen vår er å etablere ett kraftsenter for klubbmiljøene i vår region. De klubbene som har administrative ressurser ønsker vi å samle en gang hver måned til ulike temasamlinger. Klubbene som har denne type ressurser får ett spesielt stort ansvar for klubbene som kun har politiske/frivillige ressurser. Derfor ønsker vi å inndele i ulike soner.
Forhåpentligvis klarer vi da å skape samarbeidsfora i de ulike himmelretningene, slik at klubber med geografisk tilknytting har klubb strategiske samarbeid.

Større strategiske samlinger vil foreligge hver 3 mnd hvor alle 42 klubbene forhåpentligvis stiller. Her vil politiske/styre representanter stille fra klubben.

For å delta i forumet ønsker vi en innstilling på at klubben stiller med politiske ressurser og eller forankrer deltagelsen i klubb. Det er helt avgjørende at dette ikke er trenerstyrt, men ett klubb styrt forum.

På dette oppstartsmøte starter vi opp med prosjektet «trenerakademi». Her vil vår hovedtrener, Fredrik Ruud og vår ressurs Michael Jørgensen skape et miljø blant trenere mellom 16-30 år. Klubben kan fritt melde inn kandidater som kan være aktuelle her. Trenerene vil kostnadsfritt delta i programmet som blir laget. Her vil de få tett oppfølgning og være tilknyttet vårt faglige miljø.
Prosjektet ventes å starte opp straks vi har nok påmeldte kandidater.

Det jobbes med fremtidsrettede prosjekter, men det er klubbene som avgjør hvilke prosjekter som skal prioriteres.