Bjarte Myrhol besøkte bergensklubbene – Bergen

Bjarte Myrhol besøkte bergensklubbene

Lørdag 1.oktober besøkte Bjarte Myrhol Åsane Arena for å delta på Idrett for alle i regi av håndballforbundet region vest.

https://www.handball.no/regioner/region-vest/kalender/2021/10/bjarte-myrhol-camp/


I den anledning så fikk vi håndballegenden til å bli værende for å delta på vårt klubbforum sammen med alle håndballklubbene i Bergen. Bjarte er blitt håndballpensjonist, men Bjarte kommer til å engasjere seg i norsk håndballs fremtid. Hans dedikasjon for barne -og ungdomsidretten er veldig tydelig.

La barna leke

Innlegget hans var meget inspirerende, han utfordret klubblederne til å dele hva som som var viktig med idretten.
«Lek, mestring, glede, samhold, tilhørighet kom det fra publikum», men Bjarte ville legge til en ting til.
Ingen bekymringer.

«Idretten skal være en arena hvor barna kan glemme bekymringene, legge bort tankene på hvor mange likes de får på sosiale mediene. Ikke bry seg om hva andre tenker eller hva de kunne og skulle gjort, men bare LEKE å nyte treningen», sier en engasjert Myrhol.

Bjarte predikerer tydelig her, vi må leke. Barna synes det er det gøyeste det kan gjøre. Han eksemplifiserer det med friminuttene i skolegården, når ingen voksne organiserer. Hva gjør barna da, jo de leker.
Så kommer det voksne inn på trening og skal snakke om prestasjoner og forbedring, glem det! La de leke, de beste blir gode uansett. For de velger å leke, trene, øve når på fritiden uansett. Det er ikke de vi skal tenke på når vi legger til rette for trening.

Han engasjerer virkelig publikum og de nikker anerkjennende før han retter en pekepinn til klubblederne. Det er deres ansvar at alle trenerene i deres klubber jobber etter de samme prinsippene. Det hjelper ikke hvis vi man sitter i dette fora og er enig, men ute på gulvet i hallene står det enkelttrenere som gjør det motsatte.
Det må komme fra toppen og ned, klubben må eie sin egen visjon.

Bjarte deler personlige erfaringer og forteller om opplevelser med egne barn og lag han selv trener.
Laget han trener ble enig om en visjon sammen, de lagde en plansje med navnene på alle barna.
Visjonen skrev de i midten. Alle disse navnene skal være her i april, det var visjonen. Sammen skulle de ta ansvar for at hver og en ville være en del av laget frem til april.
Bjarte forteller at effekten av denne visjonen i laget er at han opplever at barna forstår at vi må se alle litt ekstra.

Klubbene må investere i trenerene

Han forteller videre av viktigheten av at vi i norsk håndball utvikler trenere, bruker ressurser på at vi får flere trenere til å bidra på tidlig stadiet. Barna trenger å bli sett, derfor bør man ha mange trenere på et lag. Vi burde stått i hallen med mange trenere som står klare til å dele ut high-fives til alle barna i det de kom inn i hallen. Se barna, hver eneste gang. Selve treningen kunne de jo nesten klart selv, de hadde jo bare lekt en time..

Bjarte deler flere av sine prinsipper og tanker, men noe lar vi stå uskrevet. Det anbefales virkelig om du har mulighet til å høre på Bjarte sine foredrag. Det finnes ikke tvil om at dette er ett emne som han brenner for og virkelig betyr mye for han.


Stor takk til Lerøy som gjorde det mulig for oss å få Bjarte til Bergen.