Bærekraftsmål – vår felles fremtid! – Bergen

Bærekraftsmål – vår felles fremtid!

I kraft av vår rolle som toppidrettsklubb ønsker vi gjennom våre handlinger å gjøre en forskjell. Vår visjonen er: – Å være en toppklubb for hele Bergen. Både for nåtiden men også for fremtiden!

Idrettslaget Bergen Håndball har gjort store – og viktige endringer i tråd med bærekraftighet i den innværende sesongen. Blant annet ved å gjennomføre ulike virkemiddel som tøy og tekstil gjenbruk, fleksibelt og tilrettelagt arbeidsforhold og håndballrelatert tiltak som er, har vært og skal være kjønnsnøytrale.

For å definere hvilke prosjekter og tiltak Bergen Håndball skal jobbe mot har vi tatt utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål. Vi har fokus og ønsker om å bidra på alle de ulike målene for at vi sammen skal få en best mulig fremtid å leve i. Dog så har vi valgt å fokusere ytterligere på 5 ulike mål og bidra til at disse bestemte målene blir oppfylt i vår nedslagsfelt.

3. God helse og livskvalitet

Vi som toppidrettsklubb har naturligvis fokus på helse blant spillertropp og ansatte i vår organisasjon, men vi ønsker og å tilrettelegge for at miljøet rundt oss har det godt. Spillerne våre er forbilder for mange barn og unge, og skal gjennom det inspirere og motivere til å trene og leve en sunn hverdag. Vi har også egne aktiviter for samarbeidspartnere som fremmer god helse og livskvalitet!

5. Likestilling mellom kjønnene

Gjennom våre prosjekter har vi alltid intensjon om å engasjere både gutter og jenter. I all vår tid har vi gjennomført Lerøy dager, håndballskolen og håndballrelatert tiltak som har vært kjønnsnøytrale.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre spillere er i hovedsak deltidsspiller som har en ytelse fra oss, men holder på med annen aktivitet. Studier og jobb er tilrettelagt for at de kan optimalisere hverdagen. Vi etterstreber at våre spillere skal få best mulig lønn -og arbeidsforhold, sammenlignet med øvrig norske idrettsutøvere.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Bergen Håndball ønsker å være med å påvirke våre samarbeidspartnere og aktører til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

14. Livet i havet

Havet er en av våre aller viktigste ressurser som vi må bidra til å ivareta, vi har et klart standpunkt på at vi skal støtte oppunder tiltaket som fokuserer på rent hav.

17. Samarbeid

Bergen Håndball samarbeider – og er med på å påvirke et bredt spekter av diverse bransjer innenfor næringslivet. Vi utfordrer og bidrar også ulike fritidsordninger og klubbmiljøer rundt om i regionen for å skape en felles og trygg arena for samarbeid og læring.