5. Likestilling mellom kjønnene – Bergen

5. Likestilling mellom kjønnene

Gjennom våre prosjekter har vi alltid intensjon om å engasjere både gutter og jenter. I all vår tid har vi gjennomført Lerøy dager, håndballskolen og håndballrelatert tiltak som har vært kjønnsnøytrale. 

I våre fremtidige prosjekter har vi valgt å ha fokus på guttesiden. Basert på tallgrunnlag fra håndballforbundet og region vest tydeliggjøres det at det trengs en skikkelig satsing på guttesiden for å hindre frafall og øke rekruttering. Når kapasiteten er på plass skal vi etterstrebe å gjennomføre tiltak for begge kjønn. 

Det er vedtatt at alle øvrige verv utover spillerne (ren herreklubb) skal være kjønnsnøytrale og at vi skal ha mangfold i de ulike klubb vervene.