En digital oversikt over våre ulike prosjekter og merkevarebygging. 

Vi skal være en toppklubb for hele Bergen – det forplikter. 


Vi er stolte av våre spillere med lokal tilhørighet.
Grasrotklubbene skal kjenne på en stolthet over deres hverdagshelter som står rundt i hallene hver eneste dag for å lage grunnlaget for fremtidens spillere.

Klubbforum Prosjekter BærekraftPartneroversikt Profilering Årshjul


Effekten av vårt samarbeid skal måles i merkeverdi, salg, relasjoner, ansattes engasjement og sosial valuta 


Bergen Håndball fremtidsplaner