Prosjekter – Bergen

Prosjekter

I Bergen Håndball har vi fokus på å skape en betydning for de som kommer etter oss. Derfor ønsker vi å bidra tilbake til de som gir oss grunnlaget for våre eventyr. Uten grasrotklubbene hadde vi ikke hatt spillere, uten innsatsen fra frivilligheten og godt drevne klubber i vår regionen hadde vi ikke klart å skape fremtidens Bergen Håndballspillere.

Engasjement er ikke noe du får, det er noe du gjør deg fortjent til!

Gjennom vårt klubbforum ønsker vi å tilrettelegge for mest mulig aktiviteter, det er helt avgjørende for oss at klubbene derfor samarbeider geografisk slik at vi når flest mulig miljøer.