17. Samarbeid – Bergen

17. Samarbeid

I Bergen Håndball er vi opptatt av synergiene av det vi kan skape sammen. Vi skal gå foran for å skape en fremtidsrettet håndballklubb med fokus på våre etterkommere. Den viktigste kraften vi har som idrettslag er felleskapet. Felleskap av ansatte, spillere, samarbeidspartnere og ikke minst samarbeidsklubber. Gjennom kommunikasjon og handling SAMMEN med våre medspillere kan vi påvirke ekstremt mange.

Gjennom klubbforum skal vi sette fokus på idrettens rolle i bærekraftsutvikling.

Gjennom våre bedriftsamlinger skal vi tilrettelegge for at klubbens partnere kan ta aktive grep og bidra til økt fokus på bærekraft.

Vi è på bærekraftsballen – det skal dere snart få høre med om!