3. God helse og livskvalitet – Bergen

3. God helse og livskvalitet

Visste du at Bergen Håndball sponsorer blir utfordret til trening?

Gjennom våre årlige sponsorarrangementer så oppfordrer vi samarbeidsbedriftene til å trene. Vi arrangerer en årlig sponsorturnering i håndball hvor lagene oppfordres til å stille forberedt.


Vi arrangerer Ulriken opp som er en idealtids arrangement hvor bedriftene selv får bestemme tiden de skal bruke, men de må treffe så nærme som mulig på valgt tid. Dette krever samhandling, forberedelser og fremmer byfjellene våre til trening og aktivitet.
Årlig arrangerer vi golfturnering for våre partnere og gir de muligheten for å ta veien til golf. Svært mange har golf som hobby, det er en tidkrevende hobby, men den gir frisk luft, aktivitet og er bra for de aller fleste.

Flere av våre spillere er engasjert i Lerøydager, dette er aktiviteter rettet mot barneskolen. Her aktiviserer de barna i egen gymtime, samt holder informasjonsmøter for elevene om sunt kosthold.