Innkalling til ekstraordinært årsmøte – Bergen

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Bergen Håndball innkaller medlemmer til ekstraordinært årsmøte 20.06.2023 kl. 18:00 i Framohallen. 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:   Velge dirigent
Sak 3:   Velge protokollfører
Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5:   Godkjenne innkallingen
Sak 6:   Godkjenne saklisten
Sak 7:   Godkjenne Forretningsorden
Sak 8:   Valg av Valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet kan man kontakte styreleder Nina Britt Kramer på: nina.kramer@dnb.no.

Vedlagt ligger innstilling til valgkomite.