Fag-Elektrikeren – Bergen

Vi tar små og store oppdrag innen sterk- og svakstrøm, tele/data, innbruddsalarm, ITV, brann- og nødlyssystemer. I Fag-Elektrikeren holder vi oss oppdatert med jevnlig kursing i nye produkter, systemer, regelverk og autorisasjoner slik at kunden alltid får best mulig kvalitet på vår service. Med høyt kvalifiserte medarbeidere samt selskapets gode renommé, er vår målsetting alltid å ligge i forkant av utviklingen innen alle typer elektriske installasjoner innenfor moderne bygningsteknologi. 

Kontaktperson:

Petter Sivertsen: + 47 93045840 / petter@fag-el.no