Scandic – Bergen

Scandic Hotels AB er Nordens største hotellkjede med nærmere 280 hoteller i seks land. Kjeden er svensk og hovedkontoret ligger i Stockholm. Kjeden er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, og Polen. Etter oppkjøpet av Rica Hotels er det i Norge 84 hoteller tilhørende Scandic-kjeden.