Logi Trans AS – Bergen

Om Logi Trans AS

Logi Trans AS ble etablert i 1994 for å møte behovene til landbasert industri og oljefeltindustrien i de spesifikke områdene beskrevet ovenfor. LT Management Systems, som inkluderer et kvalitetsstyringssystem som oppfyller kravene i ISO9001:2008, internkontroll / HMS, sikkerhetsstyring samt interne administrasjonsrutiner og arbeidsinstruksjoner, er alle ferdig utviklet, dokumentert og implementeres som en del av vår kontinuerlige innsats for å tilfredsstille de pågående og fremtidige kvalitetssikringsbehovene til LT og våre kunder.

Les mer om Logi Trans AS her

Navn:
Logi Trans AS