Bispevisitas – Bergen

Bispevisitas

Biskop Halvor Nordhaug kommer på visitas til Sælen menighet i tiden 17.-21. februar. Bispevisitas skjer bare hvert 15. år, og er en god anledning for en menighet å la en av Den norske kirke sine øverste representanter får innblikk i hva som rører seg i menigheten. Onsdag 17. kommer biskop Halvor Nordberg på besøk til oss på Varden.

Både Fyllingen Fotball og Fyllingen Håndball skal vise litt av virksomheten sin når biskopen skal overvære deler av en trening hos hver av klubbene mellom kl 1900 og kl 2000.

Fra kl 2000 er det foredrag og diskusjon over temaet «Idrett og etikk» i Klubbhuset. Innledning av styreleder i Fyllingen Fotball Ove Helgesen og biskop Nordhaug. Alle er hjertelig velkommen!

Fyllingen Fotball og Fyllingen Håndball er nærmeste nabo til Sælen kirke, og har samarbeidet om dette åpne møtet i forbindelse med visitasen.