Fyllingenklubbene på plass i Hovedprosesjonen – Bergen

Fyllingenklubbene på plass i Hovedprosesjonen

Idrettslagene stå oppstilt på Torvalmenningen i rode 6 og her finner du FyllingenBergen, Fyllingen Håndball og Fyllingen Fotball. Man oppfordres fra 17. mai komiteen til å være på plass senest kl 1015.

Vi gratulerer med dagen og ønsker alle en fin feiring!