Er satsing på beach riktig ressursbruk? – Bergen

Er satsing på beach riktig ressursbruk?

Økonomien i E-cup deltagelse gjør at mange klubber sier fra seg retten til å delta. Samtidig bruker NHF tildels store ressurser på beach-håndball. Dette gjelder kostnaden ved fire landslag, men ikke minst EM i Larvik i 2009 hvor det ble brukt millionbeløp. Er det rett å bruke såpass mye penger på noe som ikke er håndball når det heller kunne vært brukt til reisestøtte ved deltagelse i E-cup?

Robert Hedin er, på lik linje med flere håndballedere i Norge, bekymret for at norske lag vegrer seg mot å delta i E-cup. Dette gjør norske lag presumptivt dårligere enn de kunne vært siden matching mot utenlandske lag skjerper spillerne og løfter lagene sportslig. Norsk håndball er bedre tjent med at NHF bruker de pengene som brukes på beach på ordinær håndball. Da mener vi ikke å subsidiere drift av klubber etc, men støtte opp om E-cup reiser slik at klubbene tar sjansen å være med. Norsk håndball, særlig på herresiden, trenger internasjonal matching!

La beach-håndball være et regionalt tilbud hvor spillere i alle aldre kan ha det litt gøy med «alternativ håndball» i etterkant av sesongen!

Gøy og kult? Ja. Er det håndball? Nei.