Harald Reinkind på All Star team – Bergen

Harald Reinkind på All Star team

Norge endte på femteplass i European Open 19 i Göteborg med LM92. Dette er en respektabel plassering når man vet at hele 22 nasjoner deltok. Da juryen skulle plukke ut spillere til All Star team fikk to nordmenn være med.

De to var DHKs Henrik Jakobsen og aller mest gledelig for oss; Harald Reinkind. Ut fra det vi har klart å telle oss til sto Harald for 27 scoringer gjennom turneringen og leverte totalt sett en svært god prestasjon.

Vi gratulerer!