Kan Elverum slås 2 ganger på 4 dager? – Bergen

Kan Elverum slås 2 ganger på 4 dager?

I utgangspunktet er Postenligaen i år så jevn at alle trolig kan slå alle.

Forutsetningene til lagene er selvsagt forskjellige nå det kommer til økonomi, noe som kan gi utslag i hvilke spillere man rår over og hvor stor stallen er. Men de aller fleste trener trolig like mye, hver dag og ca 12-15 timer hver uke.

Alle lagene har de samme tilganger til alle foregående kamper til sine motstandere og de samme muligheter til å anvende analyse verktøy. Det er selvsagt forskjell på hvordan den enkelte klubb vektlegger dette og gjør sine valg rundt denne informasjonen.

De fleste spillerne i årets liga er ikke heltids spillere og driver sin trening før- og etter studier eller jobb.
Med andre ord, så er rammene til Postenliga klubbene relativt like.

Vi tror det er mange likehetstrekk i den daglige treningen i de ulike klubbene, men at spillergruppens innstilling til trening kan være noe forskjellig i de ulike miljøer

Trenerteamenes filosofi er åpenbart forskjellige. Noen sverger til en type spill uavhengig av spillerne de rår over, mens andre er flinke til å tilpasse spillet som passer gruppen.
Når man trener mye, så er det klart at terping på detaljer gir resultater. Det er også sannsynlig at spillere som aldri jukser i trening og som alltid gir maksimalt, blir best.

Derfor tar det tid å bygge lag, men det bygges fortsatt best på solid fundament. Så de klubbene som klarer ha kontinuitet og gjennom det skape en prestasjonskultur i trening og kamp vil som oftest bli best. Så også i årets Postenliga. Alle kamper lever sitt liv og håndball preges på mange måter av feil. Egen feil, motstanders feil og dommernes feil. Slik er det bare.

Alle trener hver dag for å redusere antall «feil» og for å bli flinkere til å sette motstander i situasjoner hvor de tvinges til dårlige valg
FyllingenBergen gjorde en solid kamp mot Elverum på lørdag, men var langt i fra feilfri.
Skal suksessen gjenskapes onsdag, må vi utvikles oss ytterligere. Det er neppe veldig enkelt på 4 dager, så i beste fall får vi lære av våre feil og prøve å gjenta det som fungerte.

Det er som kjent smartest å være best på det som skjer oftest, og heller kunne håndtere det som skjer sjeldent.
Derfor har vi mest fokus på vårt spill, våre ferdigheter og våre prestasjoner. De kan vi påvirke. Elverum sine ferdigheter får vi ikke gjort så mye med, utover å være grundig i våre forberedelser fra A til Å.

Derimot betyr støtten fra tribunen mer enn du aner. Det lille ekstra klarer vi hente ut når vi blir «løftet fram» av et entusiastisk publikum.
Det var kanonbra stemning i Strynhallen lørdag takket være Taigaen fra Elverum og 650 elleville lokale tilskuere.

For å gjenskape DET, trenger vi hjelp av deg. Kom i FRAMOhallen på onsdag og bidra til at FyllingenBergen får den støtten vi trenger for å vinne over Elverum.