Årsmøte finner sted på klasserommet i Framohallen

Fyllingen Håndball Elite viser til tidligere innkalling og ønsker alle medlemmer vel møtt til ny dato.