AXA fornyer avtalen med FyllingenBergen – Bergen

AXA fornyer avtalen med FyllingenBergen

Kosthold og trening henger tett sammen og gjennom avtalen med AXA får FyllingenBergen tilgang på nødvendig kompetanse innen ernæringsfysiologi.

Lantmännen Cerealia Norge gjennom merkenavnet AXA har fornyet avtalen som offisiell sponsor ved FyllingenBergens ulike arrangementer og aktiviteter. Gjennom avtalen får A-lags spillerne og rekrutter individuell veiledning om og trening i tillegg til generell kostopplysning og tilgang på gode frokostprodukter. Spillerne blir jevnlig testet og analyser gjort i forhold til muskelmasse, individuelt energibehov og væskebehov.

I samråd med ernæringsfysiologen ønsker vi også å måle diverse punkter i forbindelse med kostgjennomføring/oppfølging av elite utøverne. Dette for å bedre kunne synliggjøre verdien/muligheten som ligger i kostholdet og å måle en evt. bedring mot oppnådde idrettsresultat.

Punktene vi ønsker å måle er for eksempel: Antall sykdomsdager, antall skadedager, og følt overskudd i trening og resultater siste del av kamp (les innslupne og scorete mål). I samråd med trenere, utøvere og ernæringsfysiolog ønsker vi å måle dette statistisk ved at elite spillerne registrerer dette år for år.