Nina Britt Husebø klappet inn som ny styreleder – Bergen

Nina Britt Husebø klappet inn som ny styreleder

Nina-Britt Husebø, 56 år ble klappet inn som ny styreleder på Årsmøte i FyllingenBergen 27/3-14.

Nina Britt jobber i dag i DNB og er tidligere konserntillitsvalgt.  Nina Britt har god ballast fra håndballmiljøet som tidligere styremedlem og sist visepresident i NHF.  Hennes opprinnelige håndballbakgrunn er fra verv i Bønes IL og hun er nå medlem i Methods Commission i EHF.

Videre er Nina-Britt opptatt av rekruttering, særdeles på guttesiden og blir en solid ressurs i miljøet i FyllingenBergen.

På Årsmøte forøvrig ble Asbjørn Reinkind gjenvalgt som nestleder og øvrige styremedlemmer er Jarle Alvær, Rune Elgestad og Bjørn Dahl.

 

FyllingenBergen vil samtidig benytte anledningen til å takke Hans-Carl Tveit for hans innsats i løpet av sesongen 13/14.