Sportslig utvalg sesongen 2017/18 – Bergen

Sportslig utvalg sesongen 2017/18

Jarle Sørlie
Vidar Gjesdal
Erlend Aam
Andreas Gjeitrem