Lerøy-dagen – Bergen

Lerøy-dagen

FyllingenBergen er i gang med et nytt prosjekt sammen med vår gode samarbeidspartner, Lerøy. Der tilbyr vi besøk direkte ut i klubbene med våre elitespillere som vi håper og tror kan være med å inspirere alle kommende håndballspillere.

Prosjektet ble sendt ut til alle klubber mandag, og det er allerede stor interesse fra klubbene.

Tanken med prosjektet er som følger:

  • Påvirke og stimulere unge håndballspillere
  • Nå ut i distriktet der spillerne er
  • Vise frem hvem vi er i FyllingenBergen
  • Skape opplevelser for spillere

Slik vil Lerøy-dagen se ut:

1,5 time håndball m/ fokus på kast/mottak
1 time pause med sushi fra Lerøy og muligheter for spørsmål / utdeling av spillerkort fra FyllingenBergen
1,5 time håndball m/ fokus på finter/skudd
Alle deltagerne vil i tillegg få spillerdrakt fra FyllingenBergen.

Alle klubber som blir med på Lerøy-dagen vil i tillegg få gratis inngang for alle i hele klubben (spillere, trenere, ledere, søsken, tanter, onkler, besteforeldre osv), kort sagt alle som ønsker det, til fritt valgt hjemmekamp for FyllingenBergen (kamp avtales i etterkant av besøket).

For hvem er det:

Alle jenter og gutter i alderen 9 til 13 år

Pris:

290,- kr pr deltager som inkluderer drakt, sushi, fribillett til kamp og en flott håndballopplevelse.

Hva trenger klubben å tilrettelegge:

Tilgjengelig halltid for den dagen besøket skal gjennomføres, fortrinnsvis planleggingsdager i skolen eller lørdager. Klubb er med og planlegger dato som passer.
Ta påmelding og foreta innbetaling av hver enkelt deltager som er med (vi må ta forbehold om nok antall deltagere).
Gjerne stille med en ansvarlig kontaktperson i hallen under øktene.
Husk at det lønner seg å være tidlig ute for avtale – ved stor pågang har vi ikke mulighet til å rekke over alle!

Ta kontakt som følger dersom dere ønsker besøk fra FyllingenBergen:

Andreas Gjeitrem – e-post: andreas@aggruppen.no / mob: 959 09 584
Vidar Gjesdal – e-post: vidar@fyllingenbergen.no / mob: 930 92 277

NB! Det er mulig for alle regionens klubber å få besøk. Vi ønsker spesielt å nå ut til klubber som ligger utenfor vårt distrikt.