Metis «Ukens sponsor» – Bergen

Metis «Ukens sponsor»

Denne ukens sponsor er en samarbeidspartner vi har hatt med oss lenge. Metis Education driver to videregående skoler under navnet Metis Videregående skole, men også under Bergen Private Gymnas.

Metis har en egen toppidrettslinje som betyr mye for FyllingenBergen.
Her har vi flere spillere og trenere tilknyttet som instruktører for håndballelevene på skolen. Andreas Ungesson, Tord Moen Vårdal, og Fredrik Ruud er alle instruktører ved skolen. Utover dette er vår assistenttrener, Sølvi Hylleseth også ansatt ved skolen. Ansvarlig for toppidrettslinjen er ingen ringere enn Jan «Jas» Stankiewicz.

Metis forlenget samarbeidet før denne sesongen og vil blant annet bruke sendingene vi produserer for å markedsføre skolens aktiviteter. En kanal som ikke vi har benyttet til kommersielt innhold tidligere.