B2B nettverk på Facebook – Bergen

B2B nettverk på Facebook

Det er laget en gruppe på Facebook for nettverket hvor vi fra FyllingenBergen skal publisere nye avtaler, fornyelser og aktiviteter som skjer fortløpende.
Det er også ett fora for at dere skal kunne fronte hverandre når det er ulike behov eller at det gjennomføres aktiviteter.
Vi håper å skape en levende gruppe hvor dere kan invitere kollegaer til å skape innhold også.
Oppfordring altså til at dere legger inne relevante kollegaer.