Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Fyllingen Håndball Elite innkaller medlemmer til ekstraordinært årsmøte 11.08.2021 kl. 20:00 i Framohallen. 

Grunnet smittevern ber vi medlemmer melde seg på senest samme dag for å ha kontroll på antall deltagere. Det vil bli sendt innkalling via teams for medlemmer som ønsker å delta digitalt. Påmelding gjøres til andreas@fyllingenbergen.no

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:   Velge dirigent
Sak 3:   Velge protokollfører
Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5:   Godkjenne innkallingen
Sak 6:   Godkjenne saklisten
Sak 7:   Godkjenne Forretningsorden
Sak 8:   Forslag til navneendring, klubbfarger og logo 
Sak 9:   Forslag til valgkomite
Sak 10: Forslag til kontrollkomite

Detaljer i sakene 8-10 vil legges frem på årsmøte.

Ved spørsmål om årsmøtet til Fyllingen Håndball Elite kan man kontakte styreleder Nina Britt Husebø på: nina.husebo@dnb.no.