Innkalling til årsmøte – Bergen

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte for medlemmer i Idrettslaget Bergen Håndball 20. mars klokken 18:00 Klasserommet Framohallen. Allestadveien 16, 5142 Fyllingsdalen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Bergen Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Bergen Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se Idrettslaget Bergen Håndball lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Nina Britt Kramer kontaktes på nina.kramer@dnb.no

Saksliste


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene


Sak 2: Velge dirigent


Sak 3: Velge protokollfører


Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen


Sak 5: Godkjenne forretningsorden


Sak 6: Godkjenne innkallingen


Sak 7: Godkjenne saklisten


Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning


Sak 9: Behandle:
Sak 9.1 Idrettslagets regnskap


Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning


Sak 9.4 Behandle eventuelt beretning fra engasjert revisor


Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.


Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett ;Blir presentert på årsmøte


Sak 12: Foreta følgende valg:
12.1 Valg av styremedlemmer
12.2 Kontrollutvalg: – leder – medlem -varamedlem
12.3 Valg valgkomité


Sak 14: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap


Velkommen til årsmøte!