«Små helters støttefond» får hjelp av Prosperastiftelsen – Bergen

«Små helters støttefond» får hjelp av Prosperastiftelsen

Etter fantastisk givervilje i anledning både vår egen og Gimle Basket sin kronekamp i høst har vi nå startet opp prosessen med å tilrettelegge for første søknadsrunde til «Små helters støttefond».

For å sørge for at hele prosessen rundt dette fondet skal være så ryddig og sømløs som mulig, samtidig som det skal tilrettelegges for at fondet skal hjelpe barn og unge i en årrekke framover har vi vært så heldig å få hjelp av et svært dyktig frivillig team gjennom Prosperastiftelsen. I løpet av de tre neste månedene skal vi sammen sette opp en modell hvordan fondet skal drives i praksis.

Prosperastiftelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. 1500 frivillige konsulenter fra hele Norge donerer av sin tid og kompetanse for å bidra til økt samfunnsnytte og i dette tilfellet er det vi som er svært heldige til å få bistand fra organisasjonen. De har samlet sammen 5 konsulenter fra ulike bedrifter og bransjer, hver med sin spesialkompetanse og et ønske om å bidra til nettopp dette prosjektet vårt:)

Vi gleder oss til sluttresultatet og første søknadsrunde!

Dere kan lese mer om Prosperastiftelsen på: Hovedside – Prosperastiftelsen