Bergen ombrukssentral – Bergen

Norge er i verdenstoppen for bruk og kast

Kun 2,4 % av varene vi bruker blir sirkulert tilbake i økonomien. Det har ikke alltid vært slik. Circular Solutions skal fornye fokus på brukte materialer og skape sirkulære løsninger for fremtidens generasjoner.

Bergen Ombrukssentral AS er datterselskapet og ble stiftet høsten 2022 av daglig leder Joakim Eikeland Hordvik og investor og styreleder Ole Peter Duus. Målet er å etablere 5000 kvadratmeter med lager- og logistikkfasiliteter som skal legge til rette for sirkulering av brukte materialer og overskuddsvarer. Hensikten er å bidra til FNs bærekraftsmål gjennom å redusere avfall, press på naturressursene og CO2-utslipp. Våre tjenester vil hjelpe kunder med å forbedre klimagassregnskap, oppfylle krav til klimasertifiseringer og gi positive synergier for miljøet og bedriften.

Vi er i prosess med en byggesøknad for tomten som ligger i Hamreveien 250, Fana. Samtidig jobbes det med konsepter for sirkulering av brukte materialer og overskuddsvarer, tilbud om mellomlagring og andre tjenester som fremmer sirkularitet. I denne fasen er vi spesielt interessert i å ta imot overskuddsvarer som bedrifter ikke får brukt og/eller støver ned på internlagre. Ta kontakt på e-post og telefon: joakim@bergenombruk.no / +47 404 18 397. Vår største konkurrent i dag er avfallscontaineren. Hjelp oss med transformasjonen til en sirkulær økonomi.

Bergen Ombrukssentral inngår samarbeid med Bergen Håndball fordi de skryter av «regionens råeste sponsornettverk», som vi håper å dra nytte av i tiden som kommer. Vi vet det er mange relevante aktører som er medlem allerede. I tillegg er vi patriotisk opptatt av å støtte lokale storheter som Bergen Håndball. Det skulle bare mangle at det som kan bli Norges største ombrukssentral er med på laget og fremmer våre felles verdier om bærekraft!