FyllingenBergens bærekraftmål – Bergen

I kraft av vår rolle som toppidrettklubb ønsker vi gjennom våre handlinger å gjøre en forskjell.
Visjonen vår: » være en toppklubb for hele Bergen» forplikter.
Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å gjennomføre aktiviteter som sitter fokus på viktige samfunnsoppgaver.

For å definere hvilke prosjekter og tiltak FyllingenBergen skal jobbe mot har vi tatt utgangspunkt i FN´s bærekraftmål.

5. Likestilling mellom kjønnene

Gjennom våre prosjekter har vi alltid intensjon om å engasjere både gutter og jenter. I all vår tid har vi gjennomført Lerøy dager, håndballskolen og håndballrelatert tiltak som har vært kjønnsnøytrale.

I våre fremtidige prosjekter, morgentreningsakademi og mini-lag har vi valgt å sitte fokus på guttesiden. Baser på tallgrunnlag fra håndballforbundet og region vest tydeliggjøres det at det trengs en skikkelig satsing på guttesiden for å hindre frafall og øke rekruttering. Når kapasiteten er på plass skal vi etterstrebe å gjennomføre tiltak for begge kjønn.

Det er vedtatt at alle øvrige verv utover spillerne (ren herreklubb) skal være kjønnsnøytrale og at vi skal ha mangfold i de ulike klubb vervene.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre spillere er i hovedsak deltidsspiller som har en ytelse fra oss, men holder på med annen aktivitet. Studier og jobb er tilrettelagt for at de kan optimalisere hverdagen. Vi etterstreber at våre spillere skal få best mulig lønn -og arbeidsforhold, sammenlignet med øvrig norske idrettsutøvere.

Vår arbeidsoppgaver vil variere, men med gode rutiner så er det åpent for fleksible arbeidsforhold som tilrettelegge for ansatte med ulike funksjonshemminger. Vi ønsker at våre medarbeiderne skal speile samfunnet.

14. Livet i havet

Bergen er en av verdens vakreste kystbyer og dette vil vi jobbe for å opprettholde. Gjennom våre samarbeidspartnere har vi lyst å fremme vår stolthet over kysten vår.
Havet er en av våre aller viktigste ressurser som vi må bidra til å ivareta, vi har et klart standpunkt at vi skal støtte oppunder tiltaket som fokuserer på rent hav.

Vi har sammen med Lerøy en strategi om å bidra, synliggjøre med hele vår organisasjon de tiltakene som gjøres mot kysten. Hold Norge Rent er en kampanje vi stiller oss bak og bidrar på hvert eneste år.
Vi har ønske om å bidra til flere tiltak med fokus på livet i havet.