Johs Sælen & Sønn AS – Bergen

Johs Sælen & Sønn AS er en stål-entrepenør utfører arbeider på bestilling. Vi påtar oss de aller fleste utfordringer innen stålarbeid. Vårt hovedområde er stålbygg og andre stålkonstruksjoner.

www.selen.no