Midgard Gruppen – Bergen

Midgard Gruppen er et eiendomsselskap som driver med langsiktig utleie av bolig- og næringseiendom, kjøp og salg av eiendom samt eiendomsutvikling. 

Selskapet sitt primære geografiske virksomhetsområde er i Bergen, men har og eiendommer i Litauen, Ålesund og Haugesund. 

Navn:
Midgardgruppen