Obos – Bergen

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av over en halv million medlemmer. Mye har endret seg siden OBOS ble etablert i 1929, men én ting står fast: Hovedmålet er å bygge gode boliger til medlemmene våre.

Samfunnsansvar
OBOS har som strategisk mål å utvikle byer og steder og å utøve samfunnsansvar. For å bidra til livet mellom husene har vi etablert programmet OBOS gir tilbake for gode bo- og oppvekstmiljøer, klima og miljø.

Bli OBOS medlem her


Kontaktperson OBOS – Kjetil Solevåg Pedersen- kjetil.pedersen@obos.no