Olstad Revisjon – Bergen

Gjennom et godt samarbeid, stabilitet og tett dialog har vi som revisor og regnskapsfører i Olstad opparbeidet oss lang og god erfaring med våre kunders selskaper og bransjer. Vi ønsker å være en faglig støtte for våre kunder. Både med det som kan, og det som ikke så lett kan telles.

Vi holder til på Nordnes i Bergen, og i Os sentrum. 

Ta kontakt med oss hvis du trenger revisjon , regnskapsføring eller rådgivningstjenester!