Taxi1 – Bergen

Selskapet ble stiftet 7.7.2004 og er organisert som et aksjeselskap.
Selskapet har i dag konsesjon for formidling av persontransport.
Selskapet har kunder både nasjonalt og internasjonalt og omsetter for nær 50 millioner kroner årlig.