Toma Facility Services – Bergen

Tomagruppen er en av de fire største Facility Management leverandørene i Norge med omsetning på 2,6 milliarder kroner og den eneste med norske eiere. Vi er 4500 dyktige medarbeidere innenfor tjenesteområdene renhold, kantine, kontorstøtte, vakthold, eiendomsdrift, forpleining og facility management. Vår visjon er å gi mennesker en bedre arbeidsdag.

Les mer om oss på www.toma.no