Starter prosjektgruppe for guttehåndballspillere – Bergen

Starter prosjektgruppe for guttehåndballspillere

Håndballforbundet Region Vest har sammen med blant annet Bergen Håndball og flere andre klubber hatt hyppig møtevirksomhet de siste ukene. Bakgrunnen er en synkende trend av påmeldte guttehåndball-lag i Vestland. Nå planlegges det å gjennomføre konkrete tiltak som å starte en prosjektgruppe for å snu trenden.

Eirik André Hesthamar jobber som prosjektleder i oppstartsfasen. Han er også daglig leder i Nore Neset idrettslag. Klubben har i 2022 flere enn 700 medlemmer og satser blant annet friskt med en ny flerbrukshall til håndball og annet innendørsaktivitet. Klubben og andre håndballmiljøer på Os får dermed en ny tiltrengt håndballflate etter sommeren.

Han forteller at målsetningen med prosjektet er å skape en entusiasme rundt guttehåndballen, og et sterkt fokus ute i klubbene om å jobbe målrettet med og for guttene. Han forteller at det ikke er noe hemmelighet på hvordan man skal lykkes, men at man er helt avhengig av å ha mennesker som er dedikert til arbeidet.

– Overordnet målsetning for prosjektet er å rekruttereutvikle og beholde flere guttehåndballspillere. Dette skal gjøres gjennom å finne konkrete tiltak som kan ha kortsiktig og langsiktig effekt på målsetningen. Tiltakene skal primært gjennomføres ute i klubb, og med en grunnfilosofi om at spillere står lengst mulig i egen klubb (der dette er mulig).

Han fortsetter…

– Vi har stor tro på at vi ved å hente inspirasjon fra de som har lykkes med å skape store og gode guttemiljø, vil finne suksessfaktorer som vi kan overføre til andre klubber. Derfor søker vi nå etter engasjerte og dyktige ressurspersoner ute i klubbene som ønsker å jobbe sammen for guttehåndballen i vest.

Håndballforbundet vest har lagt en oversikt over påmeldte guttelag for de siste 11 sesongene i regionen. Årets tall er det laveste på lenge. Grafikk: Håndballforbundet

LES OGSÅ: Bergen Håndball og Sotra formaliserer samarbeid

– En av de store årsakene til prosjektet Bergen Håndball

Konstituert daglig leder i Bergen Håndball, Andreas Gjeitrem er også sentral i oppstartsfasen av den nye prosjektgruppen.

– Bergen Håndball er til for å skape entusiasme og engasjere ytterligere i regionen vår. Det handler om at vi ønsker å være en klubb som er interessant for publikum og samarbeidspartnere, men også som en inspirasjonskilde for guttehåndballen. Vi er helt avhengig av å lykkes med å skape økt rekruttering innenfor dette segmentet. Derfor er det helt naturlig at vi som byens-lag skal være sentral i slike prosjekter!

(Tobias Holm ble før fjorårets sesong hentet fra Bjørnar. Han hadde siden starten på håndballkarrieren stått i moderklubben og har blant annet vært en del av suksessen Ballsidighet. Kommende sesong skal han få ha en større rolle i laget).

I likhet med Eirik så forteller Andreas at det er ute i klubbene jobbet må gjøres.

– Vi skal selvsagt gjøre alt vi kan for å skape økt rekruttering, men det er ute de klubbene jobbet må bli gjort. Det er der det hele starter. Derfor er vi som eliteklubb sentral i prosjektet – samtidig som vi skaper ulike tilbud parallelt som skal bidra til økt læring for klubber og spillere, som igjen bidrar til økt rekruttering.

(Kort om Prosjektgruppen: Prosjektgruppen skal bestå av 5-8 ressurspersoner som skal gjennomgå tidligere prosjekter lokalt og nasjonalt, for å høste erfaringer fra dette arbeidet. I tillegg skal de gjennomføre møter/intervjuer med relevante klubber og nøkkelpersoner).